Datahallar

När den befintliga kylanläggningen inte räcker till under de varma sommarmånaderna, eller när reparationer gör att kylan helt måste stängas av, kan T.J. ing AB erbjuda tillfällig kyla.

Datarumskylning

20150604_114527-108594.jpg

Vattenkylda datarums aggregat 50 kW