Ring för aktuella priser och värmepumpar.

Installationen utförs av certifierad kyltekniker
Extra rördagning, mer omfattande håltagning etc. utförs efter överenskommelse mellan dig och installatören enligt gällande prislista.
Eventuellt extraarbete faktureras separat i efterhand.

Detta ingår normalt i en standardinstallation:

Montering av inomhusenhet, placering max höjd 2,5 meter från golv
Montering av utomhusenhet på väggkonsol , placering max 1,5 meter upp från marknivå.
Röranslutning inklusive upp till 5 meter köldmedierör, kondensslang och styrkabel
Täckkanaler, väggkonsol och vibrationsdämpare
En håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel
Tätning av rörgenomföring i vägg
Igångkörning och funktionskontroll av installerad luftvärmepump
Instruktion om handhavande
Igångkörningsprotokoll enligt gällande förordning
Grovstädning

OBS: Anslutning el ingår ej.

Tillkommande kostnader:

Anslutning av elkabel mellan arbetsbrytare och elcentral utförd av behörig elektriker Offert
Extra rördragning 5-10 m Offert
Tilläggsfyllning köldmedium vid rördragning utöver förfylld rörlängd Offert
Håltagning diam. 70mmi betong/sten eller annat svårforcerat material Offert
Montage av utedel på markstativ i stället för väggkonsol Offert
(Kund måste ha berett marken och lagt stenplattor som stabilt underlag för placering av markstativ)